ขออภัยคะ ขณะนี้จำนวนที่นั่งเต็ม

ระบบได้ทำการปิดรับการลงทะเบียนแล้วค่ะ ขอบพระคุณค่ะ